PROPERTY MANAGEMENT

KOME I ZAŠTO TREBA OVA USLUGA ? Property management je usluga koju u razvijenim zemljama pružaju agencije za nekretnine ili specijalizovane agencije za ovu vrstu usluga, kompanijama ili pojedincima koji imaju različit portfolio nekretnina u svom vlasništvu. Dok je ova usluga *zlatni standard* upravljanja nekretninama u većini zemalja, u Srbiji ova usluga je novijeg datuma. […]